Werkwijze

De klik

Wij vinden het belangrijk dat er een klik is tussen jou en je begeleider. Dit zorgt voor een vertrouwensband en dat is belangrijk als je wilt werken aan het vergroten van je zelfredzaamheid. Jij bepaalt zelf de insteek van de begeleiding.

Ambulante begeleiding

Onze begeleiders bieden begeleiding (op afspraak) in jouw eigen omgeving. Tevens is het mogelijk als dit handiger is om bij een van onze locaties af te spreken. De hoeveelheid uren wordt bepaald door de begeleidingsbehoefte, de hulpvraag en de maatwerkvoorziening. Ambulante begeleiding door STNP is geschikt voor mensen die voldoende zelfredzaam zijn om, in combinatie met onze begeleiding, zelfstandig te kunnen wonen. Daarnaast ben je gemotiveerd om, samen met je begeleider, je hulpvraag te formuleren en hieraan te werken.

Begeleidingsplan

Er wordt een begeleidingsplan opgesteld op basis van de zelfredzaamheidsmatrix*. Samen met jou en als jij dat wilt met iemand uit jouw persoonlijke netwerk, evalueert de begeleider dit plan regelmatig en worden de doelen waar nodig bijgesteld. Het doel is om te werken naar een situatie waarin jij (weer) zelfredzaam bent en meedoet in de maatschappij.

Werk

De jobcoaches van STNP hebben nauwe contacten met werkgevers. Hierdoor is het mogelijk, daar waar het kan, snel aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt.

Kwaliteit

Als stichting voldoen wij aan het HKZ¹ keurmerk. Een werkgever moet ‘verantwoorde hulp’ bieden. STNP doet dit door ‘de juiste professional’ (vakbekwaam en toegerust voor de hulp die hij moet verlenen) in te zetten op ‘de juiste plek’. Ook zijn onze (jeugd-)medewerkers SKJ² geregistreerd.

Vergoeding

Vergoeding van onze begeleiding (Wmo of jeugd) kan in de meeste gemeenten waar wij werkzaam zijn op basis van zorg in natura (ZIN). Tevens kunnen wij begeleiding aanbieden op basis van WLZ-ZIN. Neem contact met ons op om te kijken wat voor jou van toepassing is.

Geen wachtlijst

In principe kent STNP geen wachtlijst. Indien er al een maatwerkvoorziening is, of zodra deze is afgegeven, kan vaak al binnen 1-2 weken gestart worden met de begeleiding. Soms bij spoed in overleg met de gemeente nog sneller.

Aanmelden

Wil jij begeleding van ons dan helpen wij graag. Je kunt je telefonisch aanmelden of via ons contacformulier. Hieronder kun je bekijken in welke gemeenten wij actief zijn. Iedere hulpvraag is uniek en persoonlijk, goede zorg is maatwerk. Op basis van een vrijblijvend kennis- makingsgesprek beoordeel jij, bij voorkeur met iemand uit jouw netwerk, of STNP jouw hulpvraag kan beantwoorden.

Voor het aanvragen van WMO-zorg moet je bij het WMO loket of sociaal team van jouw gemeente zijn. Ga naar de website van jouw gemeente en vraag een gesprek aan. Vermeld Stichting Nederland Prticipeert als voorkeursorganisatie. De gemeente zal contact met ons opnemen om jou aanvraag bij ons aan te melden. Mocht het niet lukken dan leggen we je tijdens de kennismaking of telefonisch uit hoe je dit aan kunt vragen.

Werkgebied

Bij jij woonachtig in één van de volgende gemeenten dan kunnen wij ondersteuning leveren: Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden en Deventer.

Klachtenregelement
Privacy verklaring