Jobcoaching

Jobcoaching

Stichting Nederland Participeert werkt nauw samen met Werk ID Jobcoaching.

Werk ID Jobcoaching ondersteunt mensen om zo goed mogelijk te functioneren en zichzelf te ontwikkelen. Dat doen we aan de hand van een coachingsplan. Zo begeleiden wij de cliënten naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren. Behalve voor de cliënt zijn we er ook voor de werkgever. Zo geven we adviezen aan leidinggevenden en collega’s. Ook helpen we bij de administratieve afhandeling en het benutten van fiscale en subsidiemogelijkheden. Met een klein beetje extra aandacht kunnen bijvoorbeeld Wajongeren een waardevolle bijdrage leveren aan organisaties.

De Participatiewet, die per 1 januari 2015 van kracht is gegaan, heeft maar één doel: meer Wajongers aan het werk! In het MKB en ook bij grote organisaties is vaak wel de wens, maar niet de capaciteit om uit te zoeken hoe zij functies kunnen aanpassen voor Wajongers. Een persoonlijk bedrijfsonderzoek van één van onze Jobcoaches vereenvoudigd dit proces.

Kijk op onze website voor verdere informatie of neem contact met ons op.

Klachtenregelement
Privacy verklaring