Doelgroep

Doelgroep

De doelgroep van Stichting Nederland Participeert bestaat uit volwassenen (18+) met verscheidende problematiek. Dit kan psychische, psycho-somatisch, psychiatrisch en/of verslavingsproblematiek zijn. Ook is een deel van de cliënten licht verstandelijk beperkt, heeft een niet aangeboren hersenafwijking en/of opvoedproblematiek. Naast de 18+ doelgroep biedt Stichting Nederland Participeert ook begeleiding en ondersteuning aan Jeugd en Gezin (18-).

Uitsluitingscriteria

Omdat Stichting Nederland Participeert een kleinschalige zorgorganisatie is en wij ons voornamelijk richten op de begeleiding van onze cliënten en niet de eventuele verpleging, hebben wij uitsluitingscriteria vastgesteld. Cliënten welke 24 uurs zorg behoeven, hulp nodig hebben bij de persoonlijke verzorging en/of zelf niet de medicatie kunnen beheren vallen niet binnen de scope van de stichting. Deze cliënten kunnen voor begeleiding wel terecht bij de stichting.

Voor wie?

In principe kan iedere zorgvrager vanaf 18 jaar die staat ingeschreven in een gemeente waar wij begeleiding bieden bij ons terecht. Het is prettig als je al een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo hebt via de gemeente waar jij woont. Ook is het mogelijken dat ouders, verzorgers, docenten of andere betrokkenen van jongeren onder de 18 jaar zich bij ons melden om te kijken wat de mogelijkheden zijn

Voor het aanvragen van WMO-zorg moet je bij het WMO loket of sociaal team van jouw gemeente zijn. Ga naar de website van jouw gemeente en vraag een gesprek aan. Vermeld Stichting Nederland Prticipeert als voorkeursorganisatie. De gemeente zal contact met ons opnemen om jou aanvraag bij ons aan te melden. Mocht het niet lukken dan leggen we je tijdens de kennismaking of telefonisch uit hoe je dit aan kunt vragen.

>
Klachtenregelement
Privacy verklaring