LEF!

LEF - Wij zoeken toekomstzoekers!

Wij zetten ons volledig in voor het recht op ontwikkeling, waardoor onderwijs gewaarborgd blijft. Met dit leer- en ontwikkelpunt bieden wij samen met de overheidsinstanties en het bedrijfsleven maatwerk voor jeugdigen die intensieve ondersteuning nodig hebben voor de combinatie zorg en onderwijs. Dit is voor leerplichtigen van tijdelijke aard, waarbij terugkeer naar onderwijs en/of werk altijd het doel is. Het ontwikkelpunt is voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar, waarbij zij de ruimte krijgen om zich in een veilige omgeving te kunnen ontwikkelen. Een plek waar jongeren die tijdelijk geen startkwalificatie hebben, maar wel als volwaardige deelnemers van de maatschappij worden gezien. Waar gekeken wordt naar wat jongeren WEL kunnen en niet wat ze NIET kunnen. Het is dé plek waar de jongeren zichzelf mogen zijn.

Wat doen wij

Bij LEF kun je terecht als je je plek in school, studie of werk nog niet gevonden hebt. Voor veel van onze studenten/deelnemers geldt dat ze die juiste plek nog niet hebben gevonden omdat ze hoogbegaafdheidsproblematiek of autisme hebben, of om een andere reden overbelast zijn. Er kan natuurlijk ook een andere reden zijn waarom jij je draai nog niet gevonden hebt. Bij ons ben je welkom om jezelf op jouw manier, jouw voorwaarden en jouw tempo te ontwikkelen. Tot kunstenaar, tot ondernemer, tot muzikant of programmeur: jij mag het zeggen! Samen met jou gaan we door middel van verschillende gecertificeerde testen kijken naar motivatie en ontwikkelrichtingen. Op maat, behoefte en wanneer het kan gaan we samen aan de slag op basis van het OPP van school. Het doel is in ontwikkeling komen en het einddoel is altijd terug in onderwijs en/of werk. Dit kan een paar uur per week tot elke dag zijn. Intrinsieke motivatie maakt dat jongeren gaan ontwikkelen. Dat kan bijvoorbeeld via ICT (hardware en software), kunst, sport, huiswerkbegeleiding, online les of werkervaringsplekken. Ontwikkelen ook met andere jongeren, want socialisatie is belangrijk tijdens deze talenten-ontdekkingsreis. Hier gaan onze toekomstzoekers mee aan de slag met onze goed geschoolde maatschappelijk werkers, docenten, orthopedagoog, ECHA specialist, kindercoach, systeem coaches en het bedrijfsleven!

Voor wie

Ons zorg-onderwijs initiatief is voor jongeren die een talent-ontdekkingsreis willen maken zodat ze weer in ontwikkeling kunnen komen. Te denken valt aan;

•Thuiszitters met begaafdheids- problematiek, hoog functionerende jongeren met ASS tussen de 12 en 23 jaar.
•Overbelaste jongeren; jongeren die meervoudige ontwikkelingsproblemen hebben.

Heb LEF!!


085 - 4013956

info@heb-lef.nl
Klachtenregelement
Privacy verklaring