Participeren

Participeren

Stichting Nederland Participeert is ervan overtuigd dat zelfredzaamheid vergroot wordt als begeleiding wordt vormgegeven door begeleiders én hulpvragers samen. Hulpvragers hebben vanaf de aanmelding rechtstreeks contact met de toekomstig begeleider. Begeleiding is op maat en de kwaliteiten van de hulp vrager zijn het vertrekpunt, waardoor ruimte ontstaat voor ontwikkeling en eigenwaarde.

Stichting Nederland Participeert is een platte en flexibele organisatie met korte lijnen. Onze zorg is o.a. gericht op:

• Het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid
• Het aanbrengen van een dagstructuur en weekstructuur
• Het opbouwen en onderhouden van een (sociaal) netwerk
• Het op orde krijgen en behouden van de administratie, financiën en post
• Het op orde krijgen en behouden van huishoudelijke taken
• Het zoeken naar werk, dagbesteding, scholing en het behouden van
• Het opbouwen en onderhouden van diverse contacten, bijv. met familie, buurt, andere zorgaanbieders, artsen, bewindvoerders, etc.
• Opvoed- en opgroeiproblemathiek
• Thuiszittersproblematiek
• Vroegtijdige schoolverlaters
• Onderzoek woonmogelijkheden zelfstandig / beschermd etc.

visit ust to know more
Klachtenregelement
Privacy verklaring